Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sağlık Birimi

SAĞLIK SERVİSİ (REVİR)

Kurumumuzda, sağlık hizmetlerinin tüm insanlar için temel bir hak olduğu kadar tutuklu ve hükümlüler içinde bir hak olduğu düşünülerek kurumumuza gelen hükümlü ve tutukluların ilk kabullerinden itibaren cezalarının infazı süresince her birine ayrı sağlık dosyası oluşturularak faydalanabildikleri sağlık hizmetleri sunulmaktadır. 

Tutuklanıp veya hüküm giyip cezasının infazı için cezaevimize getirilip teslim edilen hükümlü ve tutukluların ilk kabul muayenelerini yaparak sağlık durumu ile herhangi bir kötü muameleye maruz kalıp kalmadığını kontrol ederek kendisi için açılan sağlık fişine kaydederek rapor düzenler.

-Cezaevinde bulunan tüm hükümlü ve tutuklular talep etmeleri halinde mesai saatleri içerisinde kurum tabibine çıkarılarak muayene ve ilk tedavileri yapılmaktadır. Acil hallerde hiç bir gecikmeye meydan vermeksizin günün 24 saatinde kurum tabibine çıkartılarak yine muayenesi yapılmaktadır.

-İleri tetkik ve tedavi için dış hastanelere sevki gereken hükümlü ve tutukluların sevkleri yapılarak gönderilmektedir. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde ayakta ve yatarak yapılan muayene ve tedavi masrafları Adalet Bakanlığı Bütçesinden ödenmektedir. Hiç bir hükümlü ve tutukludan ücret talep edilmemektedir.

-Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara diş hastalıkları ve tedavileri ile ilgili olarak diş tabibi ve diğer yardımcı sağlık personeli tarafından mevcut bulunan diş ünitesinde hizmet verilmektedir.

-Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulara diş çekimi, kanal tedavisi, dolgu ve diğer tedavileri ücretsiz yapılmaktadır. Protez ve damak tedavileri için diş hastanelere sevkleri yapılarak tedavileri sağlanmaktadır.

-Diş tedavisi ve hastalıkları ile ilgili de hükümlü ve tutuklulara mesai saatleri içerisinde her gün , acil durumlarda ise vakit geçirilmeksizin kurum diş tabibine çıkarılarak tedavisi yaptırılmaktadır.

Adres

Dağcı Mahallesi 5628. Sokak No:5/C Sarıçam/Adana

Telefon

0322 385 21 25

FAKS: 0322 385 21 20

E-Posta

adana.2nttkcikisaretadalet.gov.tr